Kā pareizi tecināt bērzu sulas

Bērzu sulu tecināšana pašu spēkiem. Īsa pamācība ar praktiskiem piemēriem vienā cēlienā

Sulas tecēšanas laiks ilgst aptuveni mēnesi. Kad sulas tecēšana sāk apsīkt un sula kļūst duļķaina, kas sakrīt ar pumpuru plaukšanu, tecināšana jāpārtrauc. Ņemiet vētā, ka jebkura brūce kokam ir infekcijas avots. Pēc sulas tecināšanas nedrīkst atstāt urbumu vaļā, tas noteikti jāaiztaisa ar koka tapu. Ideālā variantā – urbuma vietu vēl var noziest ar māliem, lai mazinātu infekcijas iekļūšanas iespējas. Sulu katru gadu var tecināt no viena un tā paša koka, tikai ik reizi jāizvēlas cita urbuma vieta. 


Nav komentāru:

Populāras ziņas

Nodrošina Blogger.